საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3973-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 08/07/2015
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 15/07/2015
Activating Date 01/08/2015
Registration code 010190020.04.001.016141
3973-რს
08/07/2015
Website, 15/07/2015
010190020.04.001.016141
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found