საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3971-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 08/07/2015
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 15/07/2015
Activating Date 01/08/2015
Registration code 010250000.04.001.016144
3971-რს
08/07/2015
Website, 15/07/2015
010250000.04.001.016144
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found