„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3704-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/06/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 30/06/2015
Activating Date 29/07/2015
Registration code 300310000.05.001.017799
3704-IIს
12/06/2015
Website, 30/06/2015
300310000.05.001.017799
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found