პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3711-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/06/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/06/2015
Activating Date 01/01/2016
Registration code 100030010.05.001.017783
3711-IIს
12/06/2015
Website, 24/06/2015
100030010.05.001.017783
პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.