„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3693-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/06/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 15/06/2015
Activating Date 17/06/2015
Registration code 320110000.05.001.017779
3693-IIს
12/06/2015
Website, 15/06/2015
320110000.05.001.017779
„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.