საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3695-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/06/2015
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 15/06/2015
Activating Date 17/06/2015
Registration code 010190020.04.001.016139
3695-IIს
12/06/2015
Website, 15/06/2015
010190020.04.001.016139
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found