საქართველოს მოქალაქეები - უჩა ნანუაშვილი და მიხეილ შარაშიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს მოქალაქეები - უჩა ნანუაშვილი და მიხეილ შარაშიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/3/547
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 28/05/2015
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 08/06/2015
Registration code 000000000.00.000.016033
  • Word
1/3/547
28/05/2015
Website, 08/06/2015
000000000.00.000.016033
საქართველოს მოქალაქეები - უჩა ნანუაშვილი და მიხეილ შარაშიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found