საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3605-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 08/05/2015
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 15/05/2015
Activating Date 13/06/2015
Registration code 010250000.04.001.016134
3605-რს
08/05/2015
Website, 15/05/2015
010250000.04.001.016134
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found