საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3581-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/05/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 15/05/2015
Registration code 200000000.05.001.017717
3581-IIს
01/05/2015
Website, 15/05/2015
200000000.05.001.017717
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found