პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3523-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/05/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 18/05/2015
Registration code 100030010.05.001.017740
3523-IIს
01/05/2015
Website, 18/05/2015
100030010.05.001.017740
პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found