„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3561-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/05/2015
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 18/05/2015
Activating Date 01/07/2015
Registration code 010290000.04.001.016136
3561-IIს
01/05/2015
Website, 18/05/2015
010290000.04.001.016136
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found