საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3562-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/05/2015
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 18/05/2015
Activating Date 01/07/2015
Registration code 010190020.04.001.016135
3562-IIს
01/05/2015
Website, 18/05/2015
010190020.04.001.016135
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found