„შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3542-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/05/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 18/05/2015
Activating Date 01/07/2015
Registration code 010300000.05.001.017723
3542-IIს
01/05/2015
Website, 18/05/2015
010300000.05.001.017723
„შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.