„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3534-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/05/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 18/05/2015
Expiration Date 01/03/2024
Registration code 010010000.05.001.017722
3534-IIს
01/05/2015
Website, 18/05/2015
010010000.05.001.017722
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found