პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3484-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/04/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 14/05/2015
Registration code 240110000.05.001.017710
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.