არასამხედრო ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ

არასამხედრო ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ
Document number 1012
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/10/1997
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Parliamentary Gazette, 45, 21/11/1997
Registration code 120.290.000.05.001.000.278
Consolidated publications
1012
28/10/1997
Parliamentary Gazette, 45, 21/11/1997
120.290.000.05.001.000.278
არასამხედრო ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found