საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის და საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის და საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
Document number 170
Document issuer Government of Georgia
Date of issuing 20/04/2015
Document type Ordinance of the Government of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/04/2015
Registration code 010320050.10.003.018557
170
20/04/2015
Website, 23/04/2015
010320050.10.003.018557
საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის და საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ
Government of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.