"საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
"საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 1453
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/06/1998
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 23-24, 30/06/1998
Registration code 010.320.050.05.001.000.374
  • Word
1453
12/06/1998
LHG, 23-24, 30/06/1998
010.320.050.05.001.000.374
"საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.