„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3422-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/04/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 07/04/2015
Registration code 040000000.05.001.017700
3422-IIს
01/04/2015
Website, 07/04/2015
040000000.05.001.017700
„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found