საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3339-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/03/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 31/03/2015
Activating Date 01/04/2015
Registration code 040000000.05.001.017672
3339-IIს
20/03/2015
Website, 31/03/2015
040000000.05.001.017672
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found