საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3401-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/03/2015
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 31/03/2015
Activating Date 01/04/2015
Registration code 010250000.04.001.016132
3401-IIს
20/03/2015
Website, 31/03/2015
010250000.04.001.016132
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found