ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3098-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/02/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 27/02/2015
Registration code 360160000.05.001.017619
3098-IIს
19/02/2015
Website, 27/02/2015
360160000.05.001.017619
ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.