საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3090-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/02/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/03/2015
Registration code 090000000.05.001.017621
3090-IIს
19/02/2015
Website, 06/03/2015
090000000.05.001.017621
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found