„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3101-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/02/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/02/2015
Registration code 010120000.05.001.017610
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.