პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3004-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 26/12/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/01/2015
Activating Date 15/01/2015
Registration code 240110000.05.001.017606
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.