საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2995-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 26/12/2014
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/01/2015
Activating Date 15/01/2015
Registration code 010250000.04.001.016125
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.