საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2973-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 25/12/2014
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 30/12/2014
Registration code 010250000.04.001.016123
2973-რს
25/12/2014
Website, 30/12/2014
010250000.04.001.016123
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found