საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2950-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/12/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/12/2014
Registration code 200000000.05.001.017556
2950-Iს
12/12/2014
Website, 23/12/2014
200000000.05.001.017556
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found