საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2936-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/12/2014
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/12/2014
Registration code 010250000.04.001.016122
2936-Iს
12/12/2014
Website, 24/12/2014
010250000.04.001.016122
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found