საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2938-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/12/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 24/12/2014
Registration code 200000000.05.001.017571
2938-Iს
12/12/2014
Website, 24/12/2014
200000000.05.001.017571
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found