საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2892-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 11/12/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/12/2014
Registration code 040000000.05.001.017559
Consolidated publications
2892-Iს
11/12/2014
Website, 23/12/2014
040000000.05.001.017559
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia

Consolidated version (final)

Consolidated version not found