საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2874-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 11/12/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/12/2014
Activating Date 01/01/2015
Registration code 200000000.05.001.017554
2874-Iს
11/12/2014
Website, 23/12/2014
200000000.05.001.017554
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found