საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2820-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/11/2014
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 03/12/2014
Registration code 010250000.04.001.016119
2820-Iს
28/11/2014
Website, 03/12/2014
010250000.04.001.016119
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found