„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2871-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/11/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 30/11/2014
Registration code 320110000.05.001.017551
2871-Iს
30/11/2014
Website, 30/11/2014
320110000.05.001.017551
„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.