„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2869-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/11/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 30/11/2014
Expiration Date 01/03/2024
Registration code 010100000.05.001.017550
2869-Iს
30/11/2014
Website, 30/11/2014
010100000.05.001.017550
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found