საქართველოს მოქალაქეები - ვალერიან გელბახიანი, მამუკა ნიკოლაიშვილი და ალექსანდრე სილაგაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს მოქალაქეები - ვალერიან გელბახიანი, მამუკა ნიკოლაიშვილი და ალექსანდრე სილაგაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/4/557,571,576
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 13/11/2014
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 26/11/2014
Registration code 000000000.00.000.016028
  • Word
1/4/557,571,576
13/11/2014
Website, 26/11/2014
000000000.00.000.016028
საქართველოს მოქალაქეები - ვალერიან გელბახიანი, მამუკა ნიკოლაიშვილი და ალექსანდრე სილაგაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found