„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2788-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 14/11/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 26/11/2014
Registration code 010120000.05.001.017544
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.