საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2703-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/10/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 31/10/2014
Activating Date 14/11/2014
Registration code 040000000.05.001.017524
2703-Iს
17/10/2014
Website, 31/10/2014
040000000.05.001.017524
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found