საქართველოს მოქალაქეები - ირაკლი ქემოკლიძე და დავით ხარაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს მოქალაქეები - ირაკლი ქემოკლიძე და დავით ხარაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 2/4/532,533
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 08/10/2014
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 28/10/2014
Registration code 000000000.00.000.016026
  • Word
2/4/532,533
08/10/2014
Website, 28/10/2014
000000000.00.000.016026
საქართველოს მოქალაქეები - ირაკლი ქემოკლიძე და დავით ხარაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found