„სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2681-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 02/10/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 08/10/2014
Registration code 010100000.05.001.017514
2681-Iს
02/10/2014
Website, 08/10/2014
010100000.05.001.017514
„სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found