თავდაცვის სფეროში კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

თავდაცვის სფეროში კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
Document number 567
Document issuer Government of Georgia
Date of issuing 29/09/2014
Document type Ordinance of the Government of Georgia
Source and date of publishing Website, 30/09/2014
Registration code 140000000.10.003.018187
567
29/09/2014
Website, 30/09/2014
140000000.10.003.018187
თავდაცვის სფეროში კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
Government of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.