„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2657-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/09/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/10/2014
Activating Date 01/01/2015
Registration code 360000000.05.001.017510
2657-Iს
18/09/2014
Website, 02/10/2014
360000000.05.001.017510
„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.