„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2659-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/09/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/10/2014
Activating Date 01/01/2015
Registration code 210020100.05.001.017509
2659-Iს
18/09/2014
Website, 02/10/2014
210020100.05.001.017509
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found