„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2658-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/09/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/10/2014
Activating Date 01/01/2015
Registration code 300310000.05.001.017508
2658-Iს
18/09/2014
Website, 02/10/2014
300310000.05.001.017508
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found