„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2643-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/08/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 18/08/2014
Activating Date 01/09/2014
Registration code 010320050.05.001.017500
2643-რს
01/08/2014
Website, 18/08/2014
010320050.05.001.017500
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.