საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2587-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/07/2014
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/08/2014
Registration code 010250000.04.001.016112
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.