საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2589-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/07/2014
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/08/2014
Registration code 010250000.04.001.016113
2589-რს
30/07/2014
Website, 11/08/2014
010250000.04.001.016113
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found