„არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2557-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/07/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 08/08/2014
Registration code 120290000.05.001.017479
2557-რს
29/07/2014
Website, 08/08/2014
120290000.05.001.017479
„არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.