ავსტრიის მოქალაქე მათიას ჰუტერი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
ავსტრიის მოქალაქე მათიას ჰუტერი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/2/563
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 24/06/2014
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 07/07/2014
Registration code 000000000.00.000.016024
  • Word
1/2/563
24/06/2014
Website, 07/07/2014
000000000.00.000.016024
ავსტრიის მოქალაქე მათიას ჰუტერი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.