„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3242
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 09/06/2006
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 24, 29/06/2006
Registration code 010.320.050.05.001.002.307
  • Word
3242
09/06/2006
LHG, 24, 29/06/2006
010.320.050.05.001.002.307
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.